Wednesday, June 07, 2006

Porot laiduntavat kevätkoivua - Reindeers browsing springly birches

Keväällä, jäkäläkauden ja luppoajan jälkeen porojen valkuaisen tarve on suurimmillaan. Koivuista kelpaavat hiirenkorvat heti, kun niissä on jotakin syötävää. Kuvan poro laiduntaa Värriö ykkösen ja kakkosen välisessä laaksossa

In the spring, after having browsed mostly of lichens from under the snow, reindeers need desperately proteins. As soon as bud burst in mountain birches advances a little, reindeers start to eat the emerging leaves, or even the swollen buds. This reindeer browses in the valley between the fells Varrio one and two.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?