Sunday, June 25, 2006

Perhe-elämää pöntössä - Family life in the bird box


Lapintiaisen suurperheeseen Värriö I:n pohjoisrinteessä kuuluu hyvää. Kymmenen poikasta syövät kaiken, minkä vanhemmat ehtivät pesälle kiikuttaa. Muutaman päivän päästä on jo lentoharjoittelun aika. Värriön yleisimmällä pönttölinnulla kirjosiepolla pesintä on vielä hieman varhaisemmassa vaiheessa: nyt on kuoriutuminen käsillä monessa pesässä. PM (photo: E-MK)

The big family of Siberian tit (Parus cinctus) lives on the northern slope of Varrio I. Ten baby tits eat as much as their parents can carry to the nest. After couple of days it's time for flying practice. European pied flycatcher (Muscicapa hypoleuca), one of the most common birds in Varrio nature reserve which nests in bird box, is not so early. In many pied flycatchers' nests bird chicks are to be hatched out on these days.

Большая семвя Сероголовая гаичкы живёте в северный склон горы Вярриё один. Девит маленкий гаичкы ежут всё их родителы могут приносить. После нусколка дней малчикы начинают тренировать летать. Мухоловка-пеструшка нет так ранний. Севодна многие малюткы разбивают его яйчная скорлупа.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?