Saturday, June 17, 2006

Havaintoja lintulinjalta - Observations from the bird line

Vastaan tuli näätä, ja pakoon täyttä päätä...menikin näätä Värriö II:n lounaispuolen kuusikossa klo 10 aikaan aamulla. Olin lintulaskentareitillä, kun huomasin pari vilausta kuusen alla ja takana, joista päättelin näädän huomanneen minut ja paenneen. Näädät asuvat täällä talvella, ja näköjään myös kesällä.
Muutaman sadan metrin päässä pakeni hiiripöllö. Pesää sillä ei varmaankaan ollut.
Sen sijaan lapintiaisella oli pesä ja poikaset Värriö I:n luoteispuolen kelossa, kuten jo monena vuonna aikaisemminkin. Emo kävi ruokkimassa. TH

I saw Pine marten at 10 in the morning, when I was counting birds on the bird line in spruce forest southwest of Varrio II. Only two glimpses - and he was gone. Martens live here in wintertime, and - as we can see, also in summertime.
Hawk owl escaped after a couple of hundred meters. I think there was no nest.
But Siberian tit had nest in the hole of dry pine (like in many years before) northwest of Varrio I. He was feeding youngs.

Я увидел лесную куницу в 10. утром, когда считал птиц на птичьем маршруте на ельнике на юго-западной стороне Вярриё 1. Только мелькнула два раза у елки и - исчезла. Куницы обитают тут зимой и видимо - летом.
Через несколько сот метров улетела ястребиная сова. Мне кажется, что гнезда не было.
Зато гнездо было у лапландской гаички в дупле сухостойки на северо-запад от Вярриё 1.,
как уже много лет до этого. Она кормила птенцов.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?