Monday, January 13, 2020

Nuorttitunturi fell in January Sun - Nuorttitunturi tammikuun myötäauringossa -


Nuorttitunturi fell is situated in the northern part of Varrio Conservation area. When the weather is clear you can see the Nuortti sceneries (top is at 482 meters above sea level) well from Varrio one fell. On 19 Jan 2007, the weather was semi-cloudy and the midday sun gave her first lights to Nuortti fell.


Nuorttitunturi, korkeudeltaan 482 metriä, on Värriön luonnonpuiston pohjoisosassa, ja se näkyy hyvin Värriö ykkösen laelta - jos sää näkyvyyden sallii. 19.1.2007 oli puolipilvinen sää, ja keskipäivän aurinko paistoi jo Nuorttitunturiin.

Labels: , , , ,


Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?