Tuesday, December 05, 2017

Joulukuun valoja Nuorttitunturin takana - December lights behind Nuortti fell


Vuodenajan kuvia. Joulukuun valot taivaalla ovat tyypilliset Värriön luonnonpuistossa, jos sattuu olemaan pilvetön sää. Nuorttitunturi hohtaa (vuonna 2004).


Photos of the season. The December lights are quite typical in Varrio reserve, if it happens to be clear sky. Nuortti fell is shining behind (in 2004)

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?