Sunday, September 24, 2017

Varrion saunajarvi ruskan loppupuolella - The saunalake of Varrio at the end of ruskacolors


Varrion tutkimusasemalta johtaa puuportaat alapuolisen pienen järven rantaan. Kyseessä on Kuutsjärvi, jonka rannassa on tutkimusaseman sauna. Se oli tapana lämmittää joka ilta. Kuva syyskuun loppupuolelta 2004.


Below the Varrio research station, south of the yard there are ladders leaving to a small lake, named Kuutsjarvi. There is sauna at the lake; the habit was to to warm the sauna every night. Photo from latter half of September 2004.

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?