Wednesday, March 04, 2009

Männyn talvitatti - Heavy snow cap

Joko löytyi Värriön luonnonpuistosta ennen tuntematon laji, olisiko männyn talvitatti? Se oli kasvanut Värriön Kotovaaraan.

Heavy snow is pressing young Scots pines. This tree grows in Kotovaara forest.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?