Wednesday, December 27, 2017

Kohti uutta vuotta - Towards New Year


Vuodenajan kuvia. Joulukuun lopun päivinä aurinkoa voi vain toivoa, vaikka päivä olisi kirkas. Ja toivo on turha. Tyypillistä on lumisen harmaa päivä, kuten tässä vuodelta 2008, Värriö kakkosen tyvellä.


Photos of the season. In the last days of December you can only hope for the sun, even if the weather would be clear. And the hope is in vain. Typically (like here in December 2008, at the foothill of Varrio II fell) the days are snowy and quite dim.

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?