Wednesday, November 15, 2017

Häivähdys kaamosajan aurinkoa - A glimpse of midday sun in November


Vuodenajan kuvia. Keskipäivän kuva marraskuun puolivälistä 2004 Värriötunturin ketjusta etelään.


Photos of the season, from mid November 2004 south of Varrio fells chain.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?