Thursday, October 26, 2017

Värriössä ilmastonmuutoksen tutkimus alkoi jo 1990-luvun alussa - Research on climate change started in Varrio already in the beginning of 1990s


Ilmastonmuutoksen tutkimus alkoi hiilidioksidista joka Värriössä kiertää männyn neulasten ja ilmakehän välillä. Hiilidioksidin liikettä mitataan männyn latvaan kiinnitetyn määräajoin sulkeutuvan kyvetin avulla, kuten tässä Kotovaaran männyssä 26.10.2004. Kyvettiteorian kehittäjä on fyysikko - matemaatikko - metsätieteilijä Pertti Hari. Kyvettien teoriaan liittyvistä keksinnöistä ja itse kyvettien rakentamisesta piti huolta kuvassa mäntyyn nouseva Toivo Pohja. Hän on Juupajoelta kotoisin oleva kyläseppä, joka vihittiin mullistavien mittauskeksintöjensä jälkeen ja koko tieteellisen mittausprosessin keskeisen roolinsa pohjalta vuonna 1996 maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi, katso https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000003531928.html


The research on climate change started in Carbon dioxide which in Varrio forest circulates between Scots pine needles and atmosphere. The circulation of Carbon dioxide is measured with couvettes on the top of Scots pines, like here in Kotovaara on 26.10.2004. Periodically the couvette closes and "microclimate" air flows to analyzer. The digital data flows from Varrio to Helsinki. The father of the couvette theory is physicist - mathematician - forest scientist Dr. Pertti Hari. The technical innovator for the whole measurement chain is Mr. Toivo Pohja. Based on his innovation and central role in the research he was promoted into Doctor honoris causa in 1996.

Labels: , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?