Wednesday, October 25, 2017

Ikimetsä valmiina talveen Kuntasjoen varressa - Old forest ready for winter at Kuntasjoki river


Ikimetsä on hiilen nieluvarasto, kesät ja talvet. Kuva 25.10.2004 Värriön luonnonpuistosta.


Old, unharvested forest, is the carbon sink (the carbon stock or carbon storage) over summer and over winter, like this Scots pine forest in Varrio reserve on 25.10.2004.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?