Friday, September 29, 2017

Tunturikoivun oksaan matalalle teki järripeippo pesän - Brambling made a nest in Mountain birch


Tiri tiri teijaa, tiri tiri teijaa, lauloi kaiken kesän. Pesä löytyi (29.9.2005) Värriö ykköseltä vasta kun koivusta olivat lehdet lähteneet.


Brambling (Fringilla montifringilla) made a well-masked nest in Mountain birch. It was so well-masked that we needed no leaves and ruskacolors behind, to note it. It was found on 29.9.2005 in Varrio I fell.

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?