Sunday, September 10, 2017

Riekonmarjasta ruska lähtee - Alpine bearberry in the heart of arctic autumn colors


Ruskan värittävä riekonmarja tulee tunturivarvuistamme pisimmälle etelään – sitä löytyy aina eteläisintä tunturiamme, Pudasjärven Iso-Syötettä myöten. Metsäisten vaarojen lakiosissa se edustaa usein yksinään varsinaista tunturilajistoa. Pohjoisempana se vastaavasti tervehtii usein ensimmäisenä tunturikasvina huipulle nousevaa vaeltajaa, kuten tämä Värriö kakkosen ryväs syyskuun alkupuolella 2006.


Alpine bearberry (Arctostaphylos alpina) is arctic dwarf shrub in the heather family Ericaceae. Its occurrence follows the Finnish fells. The most southern growing sites are on top of most southern Finnish fell, Iso-Syöte in Pudasjärvi. North-east of that, on the tops of ordinary hills it is often the only representative of more northern arctic fell flora. In September, in North-eastern and Lapland fells, it regularly greets the tracker who is wandering to the top. These ones in Varrio (Varrio II) fells did so in early September 2006.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?