Tuesday, November 03, 2009

Sudet makuulla / Wolves resting


Osuin susien (2) makuupaikalle lähellä rajaa pohjoisen suunnalla. Ne karkasivat kelkkaa parinsadan metrin päästä ja tiesivät heti missä oli "tulliasema".
-----
Hukat olivat makuulla pälvellä kuusten tyvellä eri puolilla puita. TH

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?