Friday, August 28, 2009

Yhteismetsissä / In different forests
Torstaina ja perjantaina P-Suomen kurssilaiset tutustuivat Liesijoen, Värriön ja Sallan yhteismetsien toimintaan, mm. aivan rajan pinnassa. Lisäksi Metsähallituksen edustaja esitteli heidän metsätaloustoimintaansa ja Suoltijoen vanhaa savottarakennusta. Yövyttiin Kenttälammin kämpällä.

Luontohavainnoista matkan varrelta mainittakoon piekana (Buteo lagopus) (k) Kaakkurivaarassa to 27.8. ja vanha merikotka (Haliaetus albicilla) (k) Sätsivaaran itäpuolella 28.8. Samana päivänä Koivuselässä tien varrella käppäili 3 riekkoa. TH

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?