Sunday, August 23, 2009

Kanalintulinjoilla / Counting birds
Kävin talousmetsien kanalintulinjat 22-23.8.. yht. 40 km. Tulos: ei yhtään kanalintuhavaintoa. En nähnyt myöskään muita riistaeläimiä.

Sen sijaan petolintuja näin piekanan (k ylh.) 22.8. klo 14. aikaan Vitta-apajanlehdossa, ja maakotkan (k kesk.) 23.8. Rouvoivan länsipuolella klo 11.45. Piekana oli ilmeisesti muuttomatkalla etelään päin.

Muista linnuista näin puukiipijän Puolivälinjängänmäellä 22.8., kuulin lapinsirkun ääntä Haukijärvenaavan luona, ja pari lintukeskittymää Ainijärven ampumaradalla ja Haukijärven N-puolen kankaalla. Näistä Ainijärvellä oli niittykirvisiä ja pajulintuja ja Haukijärvellä tilhiä parikymmentä, järripeippoja, metsäkirvisiä, järripeippoja, käpytikka ja talitiaisia. Molemmissa paikoissa oli ilm. hyönteisiä vaikuttamassa parvikäyttäytymistä.

Sokliaavan laidan mäntytaimikossa oli jopa 100 niittykirvistä ja keltavästäräkkiä kerääntyneenä levähtämään 23.8.

Karhun mustikkapaskoja näin kahdessa paikkaa.

Matkalla Kemijärvelle 23.8. näin mehiläishaukan (k alh.) Pelkosenniemen Jänkäläisenaavalla ja kalasääsken Kemijärven Luokka-aavan kohdalla.

Kuvia en saa koneelle jostain syystä. TH

P.S. Lopulta kuvat onnistui siirtää. Oma vika.

Labels: , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?