Friday, June 08, 2018

Ainijärven linnut ja riekko / Birds of Ainijärvi and Willow Grouse

Laskin lintuja Ainijärvellä ja lähimailla 8.6. Vesilintuja oli aika vähän. Keltavästäräkkejä ja tilhiä taas melko paljon. Mustalintupari, kaksi merikotkaa kävi järven yllä, ainakin toinen oli vanha lintu. Telkkäkin pääsi niiden kanssa samaan kuvaan.


Matkalla Kemihaaraan Tyynenojan jängän laidalla oli urosriekko. TH

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?