Thursday, May 10, 2018

Välillä kevät (kesä) keikkuen tulevi - Waving enter of spring (summer)


Vuodenajan kuvia. Nuorttitunturi toukokuun (2005) tempoilevassa kevätsäässä.


Photos of the season. Nuorttitunturi fell in light spring storm (in May 2005).


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?