Tuesday, May 01, 2018

Smear-kyvetti odottaa toukokuun fotosynteesiä - Smear couvette waiting for May photosynthesis


Vuodenajan kuvia. Kotovaaran mäntyyn asennettu kyvetti valmiina alkavan kasvukauden hiilen mittauksiin. Kuva toukokuun alusta 2008.


Photos of the season (early May 2008). The cuvette installed over the branch of Scots pine, at Kotovaara Smear station, is waiting for the carbon sink flows.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?