Sunday, May 13, 2018

Pöntötkö liian matalalla? - Birdhouses too low?


Vuodenajan kuvia. Värriön pöntöt on asennettu metrin korkeudelle, jotta niiden huolto ja pesäajan päivittäinen seuranta on helpointa. Linnuille tämä korkeus on yhtä houkuttekeva kuin omakotitalojen kolmen metrin korkeus. Teuvo Hietajärvi tarkastaa Kotovaaran etelälaidan pönttöä toukokuun puolivälissä 2007.


Photos of the season (mid-May 2007). The birdhouses in Varrio reserve are at one-meter level. Thus the service and daily monitoring at nesting time are as easy as possible. For the nesting birds, the height is as attractive as the three-meter height that is common in gardens and town parks. Teuvo Hietajärvi is checking the birdhouse in Kotovaara hill, on the southern slope.

Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?