Wednesday, May 16, 2018

Pitkospuita oli ennen - Causeway ten (12) years ago


Vuodenajan kuvia. Pitkospuita oli ennen, kuten tässäkin Puolivälinjängällä, toukokuun puolivälissä 2006. Nykyään tukki tai kelopuu on pitkoksille liian kallista. Kuvassa myös toinen tukkipuuhistorian jäänne: lankapuhelimen tolppa.


Photos of the season (here mid May 2006). Causeways were built in older times of large Scots pines. Today logs are too expensive for causeways. There is another piece of large pole wood history here in Puolivalinjanka peat bog: the pole for old time telephone lines.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?