Saturday, May 12, 2018

Kyllä toukokuun puolivälissä vielä hiihtää voi - It is still possible to ski in mid-May


Vuodenajan kuvia. Pälviä ja teräshankea Värriö kakkosella, toukokuun puolivälissä 2007.


Photos of the season (mid-May 2007). Open top and adjacent snow on Varrio II fell.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?