Friday, May 18, 2018

Koppelo ennen lintuobjektiivien aikaa - Capercaillie (female) before bird objectives era


Vuodenajan kuvia. Kyllä niitä soidinkoppeloita kävi Värriön tutkimusaseman pihalla näyttäytymässä ennen lintuobjektiivien aikaakin, kuten tässä 18.5.2006.


Photos of the season (18.5.2006). The capercaillies used to come to the backyard of Varrio research station, also before the era of bird objectives in cameras.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?