Sunday, May 06, 2018

Jäiden lähtöä odotellessa - Waiting for ice release from rivers


Vuodenajan kuvia. Jäiden lähtö Kemijoesta on Lapin luonnon kevään merkkipäivä. Matkalla Värriöön, 6.5.2008, Kemijoen latvoilla Lattunan kohdalla virtaava vesi jo pullisteli jäitä.


Photos of the season. The breaking, flowing and removal of ice from Lapland main river, Kemijoki, is the spring key day. In the travel to Varrio on 6.5.2008, the flowing water was already lifting the ice around Lattuna.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?