Wednesday, May 02, 2018

Fotosynteesin kyvettimittauksen kehittäjä - Developer of couvette photosythesis measurement


Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtori Toivo Pohja kehitti suomalaisen männyn fotosynteesin mittauksen 1970-luvulta alkaen, kun prof. Pertti Hari ideoi hänelle teorian. Kyvettimittauksia on sen jälkeen tehty kymmenien vuosien ajan niin Hyytiälän kuin Värriön tutkimusasemilla. Tässä "Topi" Värriön Smear-aseman keväthuollossa toukokuun alussa 2008.


Doctor honoris causa Toivo Pohja developed in the 1970s the cuvette measurement method for Scots pine photosynthesis. The theory came from prof. Pertti Hari. Since then the method has been in use both in Hyytiala station, and in Varrio station (since the beginning of the 1990s). Here (beginning of May 2008) "Topi" was in regular spring maintenance mission in Varrio.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?