Thursday, April 12, 2018

Tykkytuhojen tarkastusta - Checking the snow damages


Vuodenajan kuvia. Smear asemaa ympäröivässä Kotovaaran tutkimusmännikössä sattui talvisin tykkytuhoja siinä missä kairan männiköissä muutenkin. Pertti Hari (oikealla) assistentteineen (Ville Vakkari vasemmalla, Ella-Maria Kyrö keskellä) tarkasti tykyn katkaisemaa mäntyä huhtikuussa 2006.


Photos of the season. Winter damages happen also to Smear Scots pine forest in Kotovaara hill. Professor Pertti Hari with his assistants (Ville Vakkari to the left, Ella-Maria Kyrö in the middle) checks the broken tree in April 2005.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?