Friday, April 20, 2018

Smear palaveri Värriössä - Smear meeting in Varrio


Vuodenajan kuvia. Värriön iltapalaverissa luodattiin Smear tutkimuksen jatkokuviota Värriössä, huhtikuun loppupuolella 2005. Vasemmalla Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen, oikealla Smear- hankkeen ideoija professori Pertti Hari.


Photos of the season. In the latter half of April 2005, the future steps of Varrion Smear research were discussed, by Vice-chancellor (principal) Lauri Lajunen from Oulu University (to the left) and professor Pertti Hari, the inventor and mentor of Smear research.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?