Saturday, April 21, 2018

Rehtorit Värriössä - Vice chancellors (principals) in Varrio


2000-luvulla (ensimmäisellä vuosikymmenellä) Värriön tutkimusasema teki tutkimustyötään Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteishankkeena. Yliopiston rehtorit kävivät katsastamassa mm. Smear-aseman toimintaa Kotovaarassa 21.4.2005. Vasemmalla Ilkka Niiniluoto (Helsinki), oikealla Lauri Lajunen (Oulu).


In the 2000s (the first decade) the research in Varrio station was carried out as co-operation between Helsinki and Oulu universities. On 21.5.2005 the vice chancellors (principals) Ilkka Niiniluoto from Helsinki (to the left) and Lauri Lajunen from Oulu visited Varrio and checked, for instance, the Smear -station on Kotovaara hill.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?