Saturday, April 28, 2018

Luppoaikaa - Bryoria time


Vuodenajan kuvia. Luppoaika sattuu huhtikuun loppupuolelle, kun hanki on vielä paksua ja pakkasyön jälkeen kovaa. Porojen on kurotettava syömään puista riippuvaa luppoa, kovan hangen alla olevan jäkälän asemesta. Kuvassa (huhtikuun lopulta 2005) tummaluppoa (Bryoria sp.) Värriön luonnonpuistossa.


Photos of the season. Bryoria time in the Arctic zone is in the latter half of April. The snow is still thick. After a cold night, the snow cover is so hard that reindeers have to change into Bryoria lichens that are hanging in the trees. Photo from the latter half of April 2005, in Varrio Nature Reserve.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?