Sunday, April 29, 2018

Koutero naapurin puolella - Koutero in the horizon


Vuodenajan kuvia. Kirkkaalla ilmalla (kuten huhtikuun loppupuolella 2007) Sauoivan tunturiin näkyy Kouteron kaivosalue läjityskasoineen ja savuineen.


Photos of the season. In clear April weather (here 2007) the Koutero mining area on Russian side can be seen from Sauoiva fell.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?