Monday, April 16, 2018

Juuoiva huhtikuun kilossa - Juuoiva fell in April


Vuodenajan kuvia. Venäjän puoleinen Juuoiva näkyy Värriötunturiin, kun ilma on kirkas, kuten tässä huhtikuun loppupuoliskolla 2005.


Photos of the season. Juuoiva fell on Russian side is visible in the horizon when the weather is clear, like here in the latter half of April 2005

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?