Saturday, April 07, 2018

Huhtikuussa välillä myöhäislumi möllyää - Late snow storm in Varrio


Vuodenajan kuvia. Kuva huhtikuun puolivälistä 2008 Värriön luonnonpuistosta. Kuvan oikeassa laidassa Sauoiva.


Photos of the season, from mid-April 2008, Varrio reserve. Sauoiva fell to the right.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?