Saturday, March 03, 2018

Maaliskuu ei ole enää tykkykuu - In March the heavy hoarfrost has gone


Vuodenajan kuvia. Värriön ikimetsä Kotovaaran rinteessä puhdistui tykystä jo maaliskuun alussa, ainakin vuonna 2009.


Photos of the season. Old forest in Kotovaara in Varrio reserve had dropped the heavy hoarfrost; here it happened at the beginning of March 2009.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?