Monday, March 19, 2018

Jälkihuurretta - Late hoarfrost


Vuodenajan kuvia. Kyllä maaaliskuun puolivälin (tässä 2009) tyyninä öinä jälkihuurretta vielä syntyy, ei tosin paljoa, kuten tässä Värriö ykkösellä. Photos of the season. The cold and calm night in mid-March (here 2009) make still hoarfrost, not too much, however. Like here in Varrio I fell, scenery towards east.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?