Tuesday, February 06, 2018

Värriön harvinaisuuksia - Rarities in Varrio


Vuodenajan kuvia. Kiiruna sattuu Värriötunturissa sangen harvoin valokuvaajan hollille. Mutta näinpä vain kävi 6.2.2005Photos of the season. Rock Ptarmigan (Lagopus muta) is quite rare in Varrio nature reserve. But I managed to photograph it once, on Varriotunti fell, on 6.2.2005.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?