Monday, February 19, 2018

Tykky hidastaa metsänrajan siirtymistä - Heavy hoarfrost is obstacle for forest border moving


Vuodenajan kuvia. Vaikka kesäilmasto jo mäntyä avittaisi Värriötunturissa, talvi-ilmasto panee vastaan. Kuvan nuori mänty katkesi helmikuun loppupuolella 2006.


Photos of the season. Even if the summer climate already would allow Scots pine to grow in more northern and higher conditions, the winter climate is against. The young Scots pine in Varriotunturi was cut by heavy hoarfrost in the latter part of February 2006.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?