Friday, February 02, 2018

Saukko löysi suojansa - Eurasian otter found her shelter

Vuodenajan kuvia. Saukko oli hiippaillut helmikuun (2.2.2006) suojaan Ylinuortin latvalla.


Photos of the season. Eurasian otter (Lutra lutra) had jumped to the river Ylinuortti, 2.2.2006.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?