Friday, February 16, 2018

Metso oli käynyt hakomassa - Capercaillie had been eating Scots pine needles


Vuodenajan kuvia. Ei metso välttämättä männyn latvaan mene hakomaan, jos lunta ja painavaa tykkyä on niin paljon että neulasia voi syödä maasta. Näin oli Värriössä helmikuun puolivälissä 2007.


Photos of the season. Capercaillie (Tetrao urogallus) eats normally Scots pine needles in the top of the tree. But if the snow is thick enough and heavy hoarfrost presses the branches down, Capercaillie can eat on the ground (above snow). This happened in Varrio reserve in mid February 2007.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?