Sunday, February 18, 2018

Korvatunturin kairaa helmikuun kirkkaudessa - Santa Claus wilderness in the bright February weather


Vuodenajan kuvia. Helmipakkasella sää voi olla helmeän kirkas, kuten tässä vuoden 2006 helmikuun loppupuolen kuvassa Värriötunturista kohti Korvatunturia.


Photos of the season. In February calm, cold weather, the arctic visibility can be amazing, like here in the latter half of February 2006. Photo from Varriotunturi fell towards Korvatunturi fell (Santa Claus fell).

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?