Saturday, February 24, 2018

Föhn -tuulen värejä Värriössä - Foehn wind colors in Varrio reserve


Vuodenajan kuvia. Kun talvinen Föhn-tuuli puhaltaa kirkkaalla ilmalla lännestä, Kölivuorten (Skandien) yli Lappiin, taivas menee syvän siniseksi. Kuva helmikuulta 2007 Värriön luonnonpuistosta.


Photos of the season. When the winterly Foehn wind blows over Scandes (Scandinavian mountains) to Lapland in Finland, the sky can show up as deep blue, like it did in mid-February 2007 in Varrio reserve.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?