Sunday, January 28, 2018

Vuodet eivät ole veljeksiä - The years are not brothers


Vuodenajan kuvia. Kymmenen vuotta sitten (kuva 28.1.2008) Värriön sää tuntui kirkkaammalta kuin nykyään. Venäjän puolen tunturit hohtavat Värriötunturin laelta otetussa kuvassa.


Photos of the season. Ten years ago (photo of 28.1.2008) the daily weather seemed to be brighter than nowadays. In the photo the fells in Russian side of the border are shining well to the top of Varriotunturi fell.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?