Wednesday, January 17, 2018

Porot nousevat tunturiin - Reindeers move to the top of fells


Vuodenajan kuvia. Keskitalven paksun lumen aikaan porot nousevat tunturiseuduilla tunturien laelle, helpommin kaivettavan lakiporonjäkälän perään. Kuva Värriötunturin laelta tammikuun puolivälissä 2005.


Photos of the season. During the thick snow, in the middle of winter, the reindeers move to the tops of fells. There it is easier to dig lichens for everyday fodder. Photo (mid January 2005) from the top of Varriotunturi fell.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?