Saturday, January 27, 2018

Merkillinen tammikuun pilvimuodostuma Värriössä - Strange cloud formation in Varrio


Vuodenajan kuvia. Värriötunturista itään tai itä-koilliseen 27.1.2008.Photos of the season. East or somewhat northeast from Varriotunturi fell on 27.1.2008.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?