Monday, January 29, 2018

Kevättä kohti - Towards the spring


Vuodenajan kuvia. Päivä päivältä aurinko yltää jo ylemmälle. Jahka se paistaa, kuten tässä Värriön luonnonpuiston Rakitsan vaaran juurella 29.1.2006.


Photos of the season. Day by day the sun is climbing higher. Provided the sun shows up from the clouds, like here in Varrio Nature Reserve on 29.1.2006.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?