Saturday, December 02, 2017

Kauniit ovat ketun talvivärit - Beautiful are the winter colors of fox


Värriön luonnonpuistossa ketutkin käyvät kesyinä ruokintapaikalla, tavallisesti pimeässä. Sitähän riitti muun muassa joulukuun alussa 2008.


In Varrio Nature Reserve the foxes come to the feeding site, in the dark of course. There is plenty of darkness in the early winter, like here in the beginning of December 2008.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?