Thursday, August 17, 2017

Värrion luonnonpuiston rajalla - On the border of Varrio strict nature reserve


Värriön luonnonpuisto alkaa pohjoispuolellaan Ylinuortti -joesta. Nykyisin tutkimusasemalle johtaa kunnostettu mönkijäura. 17.8.2017 asemalla vietettiin 50-vuotisen tutkimusjakson juhlatilaisuus.Varrio Strict Nature Reserve, from her northern side, starts from Ylinuortti river. Nowadays there is an established track of All Terrain Vehicle (ATV) leading to the Research station. The station had on 17.8.2017 the 50th anniversary.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?