Saturday, August 19, 2017

Värriön ikimetsää - Old conservation forest in Varrio


Tähän kohtaan Samperin savotta ei ehtinyt. Värriön luonnonpuisto on ikimetsää. Mutta mikä mahtaa olla tässä hiilen nieluvaraston määrä, maan päällä ja maaperässä? Vertailun keskiarvot koko maapallolla: maanpäällinen kasvusto (valtaosin puuta) 43,2 tn C/ha, maaperässä 116 tn C/ha (molemmat laskettu maapallon koko maapinta-alaa kohti).


Here there has been no forest harvesting, ever! Varrio strict nature reserve is a real conservation area. But what might be the amount Carbon Stock (sink) here, in plants and in soil? For comparison the global reference averages: plants (huge main share in trees) 43,2 tn C/ha, soil 116 tn C/ha (both calculated per total land area on globe).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?