Friday, September 30, 2016

Lintulinjoilla / On the bird lines

Kävin 29-30.9. talousmetsien kanalintulinjat. A-linjalla näin kaksi ukkometsoa, kaksi koppeloa ja kolme teertä. Muita havaintoja pajusirkkuja, isolepinkäinen, kaksi hippiäistä, niittykirvisiä ja maakotka.

B-linjalla 30.9. näin teeriparven 7 lintua, neljä yksinäistä teertä ja riekkoparven 4 yks. Maakotkan näin taas, kaksi hiiripöllöä reilu kilometri toisistaan ja västäräkin. Ainijärvellä västejä oli kaksi.

Ison uroshirvenkin näin. Ja ketun Ainikuusikon tiellä.

Vielä oli jopa kanerva kukassa Marjarovassa. TH

TH

Labels: , , , , , , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?