Monday, September 26, 2016

Auttiköngäs / Waterfall Auttiköngäs

Kävimme vaimoni kanssa Auttikönkäällä Rovaniemen ja Posion rajaseudulla 26.9. Lehdet olivat jo aika lailla pudonneet puista, joten syksy ei ollut komeimmillaan.

Kiinnostavimpia luontohavaintoja olivat töyhtötiainen, joka oli tiais-hippiäisparvessa ja kuukkelit laavulla. Ne tulivat kerjuulle, mutta aivan kädestä eivät tulleet kuitenkaan ottamaan.

Auttikönkään ympärillä on suojelualue. Kuusissa on runsaasti luppoa. Itse köngäs on ollut joskus mahtava, mutta uittoa varten padottu ja rakennettu, mikä vähentää sen viehätysvoimaa. Jylhä kanjoni reunustaa Auttijokea. Ylempänähän se virtaa läpi Korouoman. TH


Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?