Sunday, May 18, 2014

Haaskalla / On the carrion

Riistakamera oli reilun pari viikkoa poronhaaskalla. 9 päivässä kortti tuli täyteen, lähinnä tuulen tai valon aiheuttamista reaktioista.

Kävijöitä oli muutaman vuoden vanha maakotka, jonka päästä puuttui höyheniä. Mikähän niitä oli repinyt? Kotka kävi useita kertoja raadolla ja näytti siltä, eteivät korpitkaan sitä niin pelänneet kuin yleensä maakotkaa.

Pari-kolme kertaa kävi myös kettu. Kettu vaikuttaa samalta, joka kulki asaeman pihan kautta muutama viikko sitten.

Muita haaskalla kävijöitä olivat muutama korppi ja kuukkeli.

Päivämäärä ja kellonaika ovat kuvissa oikein. TH


Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?